15.Ulusal Uyku Kongresi Bilimsel Programı

15.Ulusal Uyku Kongresi Bilimsel Programı İndirmek İçin TIKLAYINIZ

02 Aralık 2023 , Cumartesi Ana Salon
1. Oturum
09-00 – 10:20 Açılış Konuşmaları
Uyku ve Uyanıklığın Fizyolojik Temelleri
OSAS’da Sınıflandırmalar (ABCD)
Covid-19 ve Sonrasının Uykuya Etkileri
10:20 – 10:40 Kahve Arası
2. Oturum
10:40 – 11:40 İnsomni Tanı ve Tedavisi
Parasomni Tanı ve Tedavis
Hipersomni Tanı ve Tedavisi
3. Oturum
11:40 – 13:00 Çocukluklarda Uykunun Özellikleri ve Beyin Gelişimine Etkileri
Çocuklarda OSAS Tanı ve Tedavi
Çocuklarda PSG ve Özellikleri
Çocuk ve Erişkinde Uyku Felçi
13:00 -14:00 Öğle Yemeği
4. Oturum
14:00 – 15:20 Uykuda İle İlgili Hareket Bozuklukları
OSAS’ın Nörolojik Sistem Üzerine Etkileri
Reflü ve Uyku
Uykuda ve NPT Testi
15:20 – 15:40 Kahve Arası
Konferans  
15:40 – 16:10 Sosyal Medyanın Uyku Sağlığı Üzerine Etkileri
5.Oturum  
16:10 – 18:00 OSAS’da Güncel Radyolojik Değerlendirme
OSAS ve Güncel Cerrahiler
PAP Uyumunu Artırıcı Cerrahi ve Medikal Tedaviler
Ağız İçi Araç Uygulamaları
03 Aralık 2023, Pazar Ana Salon
6.Oturum  
09-00 – 10:20 PAP Titrasyonunda Temel Kavramlar
PAP Tedavisi Faydaları
PAP Tedavisi Yan Etkileri
Çocuklarda PAP Titrasyonu
10:20 – 10:40 Kahve Arası
7.Oturum  
10:40 – 12:00 Kardiyoloji Hastalık ve OSAS’la İlişkisi
KOAH, ASTIM ve Uyku
Obezite ve Uyku
Çocuktan Erişkine OSAS ve Alerji
8. Oturum  
12:00 – 13:00 Somnolojik Terapiler
Uyku Tanısında Kullanılan Testler ve Anketler
Uykuda Taşınabilir Cihazlar ve Akıllı Saat Uygulamalarının Değerlendirilmesi
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
9.Oturum  
14:00 -15:20 PAP Dışı Non-İnvaziv Tedavi Yöntemleri
Uyku Laboratuvarı Standartları ve Hastanın Uyumu
PSG ve PAP Titrasyon Raporunun Yorumlanması ve Reçete Edilmesi
OSAS’da Hangi Cihaz, Hangi Hastaya Verilmelidir?
15:20 – 15:40 Kahve Arası
10. Oturum  
15:40 – 17:00 Uykuda Medikolegal Konular
Uyku Bozukluklarının Hayata Etkisi (Askerlik, Malüliyet, Özürlülük) ve Ehliyet Yönetmeliği
Uyku ve Paydaşlarımız
Akılcı İlaç Sunumu
11.Oturum  
17:00 -18:00 Poster ve Sözlü Sunum Oturumu