Bilimsel Program

UYKU TEKNİSYENLİĞİ SETİFİKASYON KURSU
Oturum 1 Başkanı :
08:30 -09:00 Açılış Konuşmaları
09:00 -09:30 Uyku Fizyolojisi, yapısı, oluşum mekanizmaları
09:30-10:00 Uyku ile ilgili tanımlar
10:00 -10:30 Uyku bozukluklarının sınıflandırılması
10:30 -11:00 Kahve arası
Oturum 2 Başkanı :
11:00 – 11:30 Uyku evrelerinin skorlanması
11:30 -12:00 Solunum olaylarının skorlanması
12:00 -12:30 Bacak hareketlerinin skorlanması
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
Oturum 3 Başkanı :
13:30 – 14:00 Prosedür ve Protokoller
14:00 – 14:30 PSG’nin kullanıldığı diğer durumlar
14:30 – 15:00 Kayıt artefaktları ve çözüm yolları
15:00 – 15:30 Kahve arası
Oturum 4 Başkanı :
15:30 – 16:00 PAP Titrasyonu
16:00 – 16:30 Sorunlar ve Çözüm Yolları
16:30 – 17:00 OSAS’da Hangi cihaz hangi durumda kullanılır
UYKU TEKNİSYENLİĞİ SERTİFİKASYON KURSU UYGULAMA EĞİTİMİ
Oturum 1 Başkanı :
09:00 -11:00 PSG İçin Hastanın Hazırlanması, Elektrod ve Sensörler,
10:30 -11:00 Kahve arası
Oturum 2 Başkanı :
11:00 – 12:30 PSG’de Hastanın Bağlanması, Kayıt Başlatılması, Takip ve Sonlandırma
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
Oturum 3 Başkanı :
13:30 – 15:30 PSG ‘de PAP Titrasyonu Uygulaması
15:00 – 15:30 Kahve arası
Oturum 4 Başkanı :
15:30 – 17:00 PSG’de Hastanın Bağlanması, Kayıt Başlatılması, Takip ve Sonlandırma
UYKU TEKNİSYENLİĞİ SERTİFİKASYON KURSU UYGULAMA EĞİTİMİ
Oturum 1 Başkanı :
09:00 -11:00 PSG ‘de PAP Titrasyonu Uygulaması
10:30 -11:00 Kahve arası
Oturum 2 Başkanı :
11:00 – 12:30 PSG’de Hastanın Bağlanması, Kayıt Başlatılması, Takip ve Sonlandırma
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
Oturum 3 Başkanı :
13:30 – 15:30 PSG’de Hastanın Bağlanması, Kayıt Başlatılması, Takip ve Sonlandırma
15:00 – 15:30 Kahve arası
Oturum 4 Başkanı :
15:30 – 17:00 PSG Kaydının Skorlaması, Raporlanması ve Yorumlanması