Bildiri özetleri son gönderme tarihi 13 Ekim 2023’dir.

BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI

15.Ulusal Uyku Kongresi sırasında kabul edilmiş poster veya bildiri sunumlarını geçerli bir neden bildirmeksizin sunmamış kişilerin E-poster veya bildiri başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri internet üzerinden email ortamında tutder@gmail.com adresinden kabul edilecektir.

Kongremizin web sitesindeki bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için tutder@gmail.com  adresiyle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Bildiri özetleri amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek şekilde düzenlenmeli ve 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.

Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

Bildiri başlığı en fazla 12 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.

Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, sürekli kullandığınız bir e-posta adresi mutlaka belirtiniz. E-posta dışı gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

E-posta dışında size sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.

Bildiri özetlerinde tablo ve resim yer almayacaktır.

Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.

Yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir. Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 17 Kasım 2023  tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR.

Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı varsa açıklanmalıdır. Yoksa bu da belirtilmelidir.

Bildiri özetleri son gönderme tarihi 13 Ekim 2023’dir. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

15. Ulusal Uyku  Kongresi’ne E-poster, basılı poster veya sözel bildiri olarak gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Gönderilen bildiriler kabul edildikten ve sunulduktan sonra yazılı hale getirilmeleri halinde yayın hakkı Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği ve Uyku Life Dergisine aittir. Ancak herhangi bir şekilde öncelikle yurtdışına yollanması söz konusu olduğunda bu durumun editöre yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

KABUL YAZISI

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına 10 Kasım 2023 tarihinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten “kabul yazısı” gönderilecektir.